Huis van Imhoff

By Huis van Imhoff streef ons daarna om gebalanseerde, goed opgevoede jong mans die lewe in te stuur. Reeds op 18 Julie 1923, by die opening van Huis van Imhoff, het prof D Pauw verwys na karakter, ‘n man se beste besitting!

Tradisie sowel as reëls is vir ons belangrik. Die seuns in die koshuis is baie trots op hulle koshuis en is getrou aan al die tradisies. Opregte dank dus aan ‘n top huiskomitee, dienspersoneel en kombuispersoneel vir hul lojaliteit aan die superintendent en Huis van Imhoff, die seuns se tweede huis.

Die seuns kry ‘n gabalanseerde dieet en daar is volop geleentheid vir ontspanning. Graad 8 tot 10 leerders studeer elke dag onder toesig. Eksamentye studeer die seuns 4 ure – 2 in die dag en 2 in die aand. Gewone tye het die seuns 3 ure studietyd. Strafstudie is ook ingestel vir seuns wat hulle wangedra gedurende studietyd. Graad 11 en 12-leerders mag in hulle kamers studeer.

Woensdae is daar dorpsdae vir 2 ure en hierdie voorreg is slegs vir seuns wat hulself gedra het.

Huis van Imhoff, met sy pragtige tuine, is ‘n ware tweede tuiste vir elke inwoner.